Wycena nieruchomości


Wykonujemy wyceny nieruchomości oraz sporządzamy opinie o wartości każdego typu i rodzaju nieruchomości, w każdym stanie technicznym i prawnym.

Wyceny nieruchomości wykonujemy dla następujących potrzeb i celów:

 • postępowanie sądowe, komornicze;
 • postępowanie administracyjne przed organami samorządu terytorialnego
 • ustanowienia prawa służebności przesyłu
 • ustalenia kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości
 • negocjacji ceny transakcyjnej
 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • skarbowo-podatkowych
 • postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • ubezpieczeniowych
 • ustalenia wysokości renty planistycznej
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • określania wysokości podatku od spadków i darowizn
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
 • wkładów niepieniężnych do spółek
 • innych
Usługi nasze wykonujemy na zlecenie osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów i przedsiębiorstw.
Gwarantujemy fachowe i terminowe wykonanie prac na profesjonalnym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi i kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

W naszej działalności jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu i podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Jesteśmy gotowi do sporządzenia analiz i opinii dotyczących cen rynkowych nieruchomości, stawek czynszu najmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych, indywidualnej wartości nieruchomości.
Pomożemy wynegocjować warunki i zawrzeć umowę najmu, kupna czy sprzedaży, zasugerujmy korzystne inwestycje na rynku nieruchomości, wykonamy analizę efektywności inwestycji w wskazaną, konkretną nieruchomość. Zawsze wskażemy walory i korzyści, jak i wady i niebezpieczeństwa związane z realizacją danego projektu. Katalog spraw mogących wyniknąć z faktu posiadania, zbycia lub nabycia nieruchomości jest otwarty. Przeanalizujemy i rozwiążemy każdą z nich