Wycena maszyn urządzeń i pojazdów


Wykonujemy wyceny różnego rodzaju maszyn i urządzeń, oraz sporządzamy opinie o wartości środków technicznych, w każdym stanie technicznym i prawnym.

Wyceny środków technicznych wykonujemy dla następujących potrzeb i celów:

 • postępowanie sądowe, komornicze;
 • kupna, sprzedaży, zamiany,
 • negocjacji ceny transakcyjnej
 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • skarbowo-podatkowych
 • ubezpieczeniowych
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
 • wkładów niepieniężnych do spółek
 • innych
W szczególności wycena może dotyczyć:


 • Określenie udziału środków trwałych (środkow i megaukładów technicznych) w majatku przedsiębiorstwa
 • Oszacowanie wartości środków lub megaukładów technicznych dla potrzeb przekształceń wlasnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiebiorstw
 • Ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
 • Oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu
 • Oszacowanie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji lub licytacji
 • Oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku wspólników, współmałżonków i przedsiębiorstw
 • Ustalenie kwoty początkowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umo
 • wy najmu
 • Oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, oplaty skarbowej
 • Oszacowanie wartości szkody dla potrzeb postepowania ubezpieczeniowego


 • Ustalenie podstaw dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji, zakupu
 • Określenie opłacalności przedsiewzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży)
 • Uzyskanie elementów informacji składowych dla sporządzenia analiz ekonomicznych i finansowych (aktualizacja wyceny środków trwałych tu: środków i megaukładów technicznych)
 • Oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego
 • Oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku pierwotnego i wtórnego
 • Oszacowanie trwałej utraty wartości
 • Oszacowanie wysokości utraty wartości lub jej składowych
 • Określenie efektywnego wieku użytkowania i pozostałego do dyspozycji spodziewanego okresu użytkowania środków technicznych
 • Sporządzenie prognozy zmiany wartości w czasie
 • Wycena wartości pojazdów: specjalnych, specjalizowanych, nietypowych i innych (np. sportowych)

Usługi nasze wykonujemy na zlecenie osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów i przedsiębiorstw.
Gwarantujemy fachowe i terminowe wykonanie prac na profesjonalnym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi i kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

W naszej działalności jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.