Kwalifikacje


img12

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości


img12

Certyfikat SIMP potwierdzający kwalifikacje w zakresie wyceny maszyn urządzeń i pojazdów


img12

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami


img12

Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie wycen na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności


img12

Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Wycena wartości przedsiębiorstwa"


img12

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pt. "Dyrektywa maszynowa - ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn" - cz. 1


img12

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pt. "Dyrektywa maszynowa - ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn" - cz. 2


img12

Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Wycena dla potrzeb ubezpieczenia"


img12

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu "Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych"


img12

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu "Dostosowanie instalacji elektrycznej i sterowania starych maszyn do zgodności z obowiązującymi przepisami"


img12

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu "Przegląd metod wyceny przyrody"


img12

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Standardy jakościowe w szacowaniu nieruchomości"